Keszthely
Synagoga se nachází v centru města v ulici Kossuth Lajos 22, vedle informačního centra, v zadní části vnitřního dvora.

Původní synagoga byla postavena na místě menší modlitebny kolem roku 1780. Spolu s bytem rabína byla zakoupena židovskou obcí v roce 1812. Brzy však přestávala stačit, proto byla roku 1852 postavena synagoga nová. Současná eklektická podoba synagogy pochází z roku 1894. Vnitřek je ze třech stran obklopen ženskou galerií podepřenou železnými sloupy. Varhany jsou z roku 1898. Tzv. "Biblická zahrada" kolem synagogy byla dokončena v roce 2002. Nachází se v rostliny, které jsou zmiňované v Bibli, a malá replika jezera Genezaretského.