Pár slov úvodem...

     Vítám vás na svých stránkách věnovaných synagogám v Čechách a na Moravě.

     Na území naší republiky se dochovalo asi 207 židovských synagog, z nichž některé jsou přestavěny do té míry, že byste v těchto stavbách rozhodně nepoznali jejich původní účel. Jako cíl jsem si vytkla je všechny navštívit, zjistit jejich současný stav a fotograficky je zdokumentovat. Pevně doufám, že se mi to jednou podaří.

     Na svých stránkách uvádím pouze ty synagogy, které jsem sama navštívila a sama vyfotografovala. Informace, které u těchto synagog naleznete, pocházejí jednak z literatury a jednak jsou to mé vlastní poznatky, postřehy a upřesňující informace.

     Není pro mě smyslem uvádět i ostatní synagogy bez fotografií a jen s textem, opsaným z knížek. Věřím, že  v budoucnu, jak budou další synagogy přibývat, najdete zde i tu „svoji“, kterou na těchto stránkách dosud postrádáte...