Použitá literatura a odkazy
Jiří Fiedler: Židovské památky v Čechách a na Moravě, úvod Arno Pařík, Sefer 1992
Blanka Rozkošná, Pavel Jakubec: Židovské památky Čech, Era 2004
Arno Pařík, Leo Pavlát, Jiří Fišer: Židovská Praha, Lidové noviny 1991
Jiří Všetečka, Jiří Kuděla: Osudy židovské Prahy, Grafoprint – Neubert 1993
Mapa židovských památek v České republice, B.A.T. Program 1999
Maskil – Měsíčník židovské liberální komunity Bejt Simcha
www.krakow.pl/turystyka/kazimierz/