Slavkov u Brna
Synagoga se nachází na Koláčkově náměstí, jižně od zámku.

Synagoga byla postavena roku 1858 soudobém historizujícím slohu na místě původní synagogy ze 16. století. Bohoslužby se zde konaly do počátku 40. let 20. století, vnitřní zařízení bylo zničeno nacisty. V následujících desetiletích, minimálně od roku 1960, byla využita jako skladiště pro podnik Nábytek Zlín. Roku 1991 byla v restituci vrácena Židovské náboženské obci v Brně. Postupná obnova a restaurace synagogy proběhla v letech 1994–1998, kdy byla zároveň adaptována pro městskou knihovnu. V průběhu prací došlo ke změně účelu využití budovy jako pracoviště, badatelny a depozitáře Státního okresního archivu Vyškov. V předsíni budovy se nachází malá expozice o historii a památkách zdejší židovské obce. Slavnostní zpřístupnění opravené synagogy a odhalení pamětní desky obětem holocaustu na průčelí budovy se uskutečnilo 24. 5. 1998.