Rousínov
Synagoga se nachází v ulici V uličkách čp. 6, 100 m JZ od hlavního náměstí, nedaleko ulice vedoucí do místní části Rousínovec.

Synagogy byla postavena v roce 1591, několikrát byla přestavěna. Pozdně klasicistní podobu získala v roce 1842, kdy byla přestavěna naposledy, tuto událost dokládá pamětní deska nacházející se na SZ štítu budovy. Patrová halová budova se sedlovou střechou má hlavní předsunutý vstup z JZ a vede do malé vstupní předsíně. Nad tímto vstupem bylo možné ještě počátkem 20. století spatřit kamenné desatero, umístěné na stříšce vchodové části. Druhý vchod se nachází v SZ stěně budovy, zřejmě jde o původní vstup do synagogy, který plnil mimo jiné funkci odděleného vstupu pro ženy, neboť odtud vedlo schodiště do patra na ženskou galerii. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. Roku 1949 budovu koupila Církev československá husitská, opravila ji a využívá dodnes. Koncem roku 1994 byl po prozkoumání půdního prostoru synagogy učiněn velice významný nález historických předmětů – pod zbytky staré střešní krytiny a usazeným prachem tu byly objeveny knihy, textilie, pergameny, rukopisy, dopisy a poznámky v jazyce jidiš či němčině a další předměty. Veškeré knihy byly záměrně vytrhány z vazeb či dále roztrhány na menší části případně na jednotlivé listy. Textilie byly poškozeny a mnoho z nich mělo taktéž odpárané texty. Veškeré nálezy jsou doposud v soukromém vlastnictví. V budoucnu by měly být předány městu Rousínov.