Bechyně
Synagoga se nachází v Široké ulici, severní stranou přiléhá k městským hradbám.

Synagoga byla postavena roku 1827 v prosté klasicistní podobě s novorománským průčelím na místě bývalého obecního domu. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, během ní byla využita jako skladiště. Po válce byla opuštěna, od roku 1973 je sídlem požárního muzea. Roku 1995 byla vrácena Židovské obci v Praze, plánuje se její rekonstrukce.