Babčice
Synagoga čp. 14 se nachází ve východní části obce, při pravé straně silnice do Vodic, jako poslední dům v obci.

Synagoga byla postavena patrně před polovinou 19. století. Bohoslužby se zde konaly do počátku 20. století. Mezi světovými válkami byla přestavěna na dodnes obývaný obytný dům. Exteriér synagogy se do značné míry zachoval v původní podobě, interiér byl přestavbou zcela zničen.