Volyně
Synagoga se nachází v Žižkově ulici čp. 250.

Synagoga byla postavena v letech 1838–1840 v klasicistním slohu na místě starší synagogy snad ze 17. století. Interiér byl kolem roku 1890 upravován. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. Roku 1956 byla adaptována na kino. V současné době budova slouží jako diskotéka a v jižním křídle sídlí Základní umělecká škola. Nad východním průčelím je štít s plastickou figurální výzdobou – lvi držící štít s hodinami a hebrejský nápis.