Rychnov nad Kněžnou
Synagoga se nachází ve Fischerově ulici čp. 602, 150 m východně od Starého náměstí.

Synagoga byla postavena roku 1782 na místě straší synagogy z poloviny 17. století, zničené požárem. Roku 1830 vyhořela, po požáru byla obnovena v klasicistní podobě. Naposledy byla opravována v letech 1898 a 1913, kdy byl zmodernizován interiér, rozšířena okna a přistavěno nové schodiště na ženskou galerii. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, za okupace byla synagoga zpustošena a její vnitřní zařízení zničeno. Po válce byla využita jako skladiště a prodejna. V letech 1993–1995 byla zrekonstruována do původní podoby a využita jako regionální židovské muzeum a památník Karla Poláčka. Na jižním průčelí byl v roce 2002 odhalen památník obětem holocaustu.