Osek
Synagoga čp. 112 se nachází v ulici západně od zámku.

Synagoga byla postavena počátkem 19. století (snad roku 1817 nebo 1803) s bimou uprostřed. Roku 1863 byla přestavěna (bima byla posunuta ke svatostánku, na západní straně byla zřízena ženská galerie). Kromě modlitebního sálu byla v patře zimní modlitebna a v přízemí byt. Bohoslužby se zde konaly do 80. let 19. století, roku 1887 byla prodána a následně přestavěna na byta dílnu. Při rekonstrukci v polovině 90. let 20. století byla odkryta původní okna a další stavební prvky.