Zderaz
Synagoga se nachází vedle domu čp. 20, ve střední části obce, při pravé straně silnice do Kolešovic.

Synagoga byla postavena v 1. polovině 19. století jako náhrada za starší modlitebnu v malém dřevěném domku nedaleko návsi. V 80. letech 19. století byla naposledy zásadně přestavěna, od té doby žádné stavební úpravy provedeny nebyly. Exteriér včetně Desatera ve štítu až na většinu zazděných oken a nový vchod z jižní strany dochován v původní podobě. Dvoupatrová ženská galerie ze tří stran sálu je poškozena, mobiliář včetně svatostánku je zničen, v předsíni je patrný výklenek, v němž bývalo umyvadlo, a nad ním je zamalovaný hebrejský nápis. Synagoga je nevyužita, velmi zanedbána.