Rakovník
Synagoga se nachází v centru města, severně od hlavního náměstí, ve Vysoké ulici čp. 232.

Synagoga byla postavena v letech 1763–1764 v barokním slohu jako náhrada za starší modlitebnu. Roku 1792 a 1865 byla přestavěna, roku 1917 budova zmodernizována –v přízemí byla předsíň, modlitební sál pro muže a jeden pokoj s kuchyní jako byt šamese,v patře ženská galerie, zasedací síň a dva pokoje s kuchyní jako byt rabína. Další přestavba proběhla roku 1927 po požáru. V letech 1940–1950 byla synagoga využita jako modlitebna Církve československé husitské, později byla opuštěna. V 90. letech 20. století byla synagoga rekonstruována do původní podoby. Modlitební sál dnes slouží jako koncertní prostor, stavebně srostlá škola s bytem rabína jako výstavní prostor a kanceláře Rabasovy galerie. Dochován rokokový svatostánek, při vstupu z předsíně do modlitebního sálu kamenný portál z let 1887–1888 se zlaceným hebrejským nápisem "Toto je brána k Bohu, kterou vcházejí spravedliví", dále byla obnovena malířská a štuková výzdoba modlitebního sálu.