Kůzová
Synagoga čp. 38 se nachází na SV okraji obce.

Synagoga byla postavena roku 1812 jako jednoduchá roubená přízemní stavba. Bohoslužby se zde konaly do počátku 20. století. Roku 1949 byla prodána, přestavěna a od té doby je využívána k rekreačnímu bydlení.