Strančice
Synagoga se nachází v Revoluční ulici čp. 33, JZ od návsi.

Synagoga byla postavena snad již v 18. století, v 19. století byla přestavěna. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. Roku 1960 byla prodána organizaci Oseva Strančice a používána jako skladiště. Roku 1995 byla vrácena Židovské obci v Praze, zrekonstruována a využita jako ateliér. Stavebně sousedící přízemní domek, kde byly původně školní třídy a byt učitele, slouží k obytným účelům.