Postřižín
Synagoga se nachází v centru obce, v Pražské ulici vedle obecního úřadu.

Synagoga byla postavena v polovině 19. století. Tvořila jeden celek se sousedním domem, kde byl byt rabína a škola. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, po válce koupil synagogu MNV a využil ji jako požární zbrojnici, později skladiště. Sousední škola byla za druhé světové války využita jako obecní úřad, potom jako MNV a na přelomu 20. a 21. století byla zbořena. V současné době je synagoga radikálně přestavěna a stavebně souvisí s obecním úřadem.