Vlachovo Březí
Synagoga čp. 6 se nachází 100 m JV od náměstí, v kolmé uličce vycházející SV od silnice do Chluman.

Synagoga byla postavena po roce 1787 jako roubená prostá přízemní stavba náhradou za starší modlitebnu z počátku 18. století. Bohoslužby se zde konaly do počátku 20. let 20. století. Roku 1924 byla prodána a přestavěna na přízemní, dodnes obývaný rodinný domek.