Dub
Synagoga se nachází v původní židovské ulici vedoucí z náměstí do Javornice, ve dvoře domu čp. 10.

Synagoga byla postavena snad v 18. století, později byla přestavována. Bohoslužby se zde konaly do počátku 20. století. Po roce 1906 byla přestavěna na dodnes obývaný rodinný dům. Interiér bývalé synagogy byl zcela zničen její přestavbou, v exteriéru zůstala dochována původní podoba severovýchodní strany synagogy.