Čkyně
Synagoga čp. 105 se nachází při mlýnském náhonu v jižní části obce.

Synagoga byla postavena roku 1828 v prostém klasicistním slohu jako náhrada za starší synagogu (byla zbořena v 60.–70. letech 20. století). V přízemí byla škola a byt. Pravidelné bohoslužby se zde konaly do roku 1895, příleýitostné do první světové války. Roku 1922 byla prodána a adaptována na truhlářskou dílnu a byt. Roku 1922 ji do vlastnictví převzal Obecní úřad ve Čkyni a plánuje se její adaptace na regionální židovské muzeum. V původní podobě kromě exteriéru je zachována zimní modlitebna včetně svatostánku. Ve dvože přiléhajícím k synagoze stojí vozovna na pohřební vůz – jednoduchá stavba údajně z 19. století.