Plzeň
Stará synagoga se nachází ve Smetanových sadech ve dvoře domu čp. 80/5.

Synagoga byla postavena v letech 1857–1859 podle plánů M. Stelzera stavitelem V. Wiesnerem v novorománské slohu s dvoupatrovou ženskou galerií. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. Od té doby je opuštěna, připravuje se její rekonstrukce.


Výpomocná synagoga se nachází stejně jako stará ve Smetanových sadech ve dvoře domu čp. 80/5.

Synagoga byla postavena roku 1875 jako doplněk ke staré synagoze také podle plánůM. Stelzera. Poté, co přestala být užívána k bohoslužebným účelům, byla přeměněna na skladiště a bylo do ní vestavěno dřevěné patro. V současnosti jsou zachovány jen obvodové zdi. Vnitřní prostor je využit jako památník obětem holocaustu – na oblázcích poskládaných do podoby Davidovy hvězdy jsou napsána jména plzeňských Židů vyvražděných nacisty.


Velká synagoga se nachází v Sadech Pětatřicátníků čp. 11.

Synagoga byla postavena v letech 1888–1892 podle plánů vídeňského architekta Maxe Fleischera a plzeňského stavitele Emanuela Klotze v maurském slohu se dvěma věžemi na půdorysu obdélníka o rozměrech 56 x 30 m. Stavbu provedl plzeňský stavitel Rudolf Štech. Interiér synagogy zdobí dekorativní výmalba s rostlinnými motivy. Ženská galerie je ze tří stran modlitebního sálu, vestibul má bohatou štukovou výzdobu, často zlacenou, dochována je i tzv. zimní modlitebna s původním mobiliářem. V hlavním modlitebním sále jsou varhany
z roku 1890 postavené dílnou bratří Braunerů z Nového Města na Moravě. Za druhé světové války synagoga sloužila jako skladiště, v letech 1945–1973 byla opět využívának bohoslužebným účelům, poté byla opuštěna. V letech 1994–1998 byla synagoga, která je třetí největší na světě, opravena. Ve dvoře stojí patrový rabínský dům postavenýv novorománském slohu.


 
Stará synagoga
Výpomocná synagoga
Velká synagoga