Blovice
Synagoga se nachází v Malé ulici čp. 205, vycházející ze SV roku hlavního náměstí.

Synagoga byla postavena v letech 1903–1904 v eklektickém slohu na místě starší dřevěné, šindelem kryté synagogy ze 17. století.  Bohuslužby se zde konaly do druhé světové války,  po válce byla synagoga využita jako městská knihovna a kanceláře, pozdeji byla přestavěna na kanceláře a byty. Tomuto účelu slouží dodnes. Na půdě synagogy je zachována dřevěná falešná klenba s původní ornamentální výzdobou..