Pacov
Synagoga se nachází uvnitř domovního bloku mezi náměstím Svobody a Hronovou ulicí, 150 m JZ od náměstí.

Synagoga byla postavena pravděpodobně počátkem 19. století v klasicistním slohu s pseudorománskými prvky. Po roce 1933 byla přestavěna. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, od roku 1956 dosud je využita jako skladiště. Se synagogou stavebně sousedil přízemní domek správce čp. 177, který byl v nedávné době zbourán.