Nymburk
Synagoga se nachází 70 m západně od náměstí v Eliščině ulici, v proluce po dnes již zbořeném domku čp. 153.

Synagoga byla postavena v letech 1891–1892 Antonínem Červeným podle jeho plánů jako patrová stavba, na východní straně s apsidou a čtyřmi cibulovými vížkami v novorománském slohu. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, po válce byla na čas opuštěna a v letech 1959–1960 byla přestavěna pro potřeby muzejní expozice. Modlitební sál byl rozdělen stropem na dvě podlaží, v exteriéru byly odstraněny nárožní věžičky. Dnes je využita jako městské muzeum, mj. s expozicí o dějinách židovské komunity ve městě a okolí.