Městec Králové
Synagoga se nachází na rohu Žižkovy ulice a ulice 5. května, čp. 313, 100 m jižně od kostela.

Synagoga vznikla v letech 1893–1894 přestavbou staršího domu jako náhrada za starší modlitebnu na náměstí. Široká přízemní budova s eklekticky zdobeným štítem nad západním (vstupním) průčelím zůstala po druhé světové válce nevyužitá. Od roku 1947 slouží jako modlitebna Církve československé husitské. Svatostánek byl odstraněn, orientace změněna o 180 stupňů a k původní budově byla přistavěna farní kancelář a věž-zvonice.