Kovanice
Synagoga se nachází na JV straně návsi, čp. 111.

Synagoga byla postavena snad roku 1770 jako dřevěná, roku 1846 nebo 1846 vyhořela a na jejím místě byla postavena nová, zděná stavitelem Františkem Hellerem. Roku 1861 byla přestavěna. Roku 1892 byla prodána místnímu živnostníkovi a přestavěna na obytný dům, který je dnes využíván k rekreačním účelům.