Kralupy nad Vltavou
Synagoga se nachází v ulici S. K. Neumanna čp. 88.

Synagoga byla postavena roku 1873 náhradou za starší modlitebnu v domě čp. 9 v Mikovicích jako víceúčelová stavba se školními třídami a bytem v přízemí a modlitebním sálem v patře. V 90. letech 19. století byla renovována, bylo zřízeno druhé, nouzové schodiště a provedena vnitřní úprava, roku 1918 byla elektrifikována. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. V letech 1945–1953 byla užívána jako knihovna, od roku 1953 zde byla otevřena malá modlitebna Církve československé husitské, Českobratsrké církve evangelické a Církve bratrské, v přízemí byl upraven farní byt a kancelář.