Žatec
Synagoga se nachází v Dlouhé ulici čp. 200 v centru města.

Synagoga byla postavena v letech 1871–1872 podle plánů architekta Johanna Stanieka v maurském slohu se dvěma věžemi. V letech 1883, 1911 (opatřena malbami) a 1935 byla opravována. V průběhu tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 byla nacisty vypálena, za války byla využita jako lazaret a pomocná škola, od roku 1949 jako skladiště. V interiéru dochovány zbytky dekorativní výmalby, původní dlažby, v předsíni dvě kamenné desky v německém jazyce informující o stavbě a opravě synagogy, exteriér zachován v původní podobě. Synagoga je druhou největší stavbou svého druhu v Čechách, byla proslulá svou akustikou. V současnosti je synagoga nově opravena. V sousední budově byla židovská škola a byty zaměstnanců ŽNO.