Měcholupy
Stará synagoga se nachází v Nádražní ulici při domě čp. 100, po pravé straně silnice vedoucí do obce Železná.

Synagoga je neznámého stáří. Opukovo-cihlová stavba je beze stop okenních otvorů či slohových prvků. Slouží jako stodola.


Nová synagoga čp. 164 se nachází na východní straně ulice vedoucí do Radíčevsi, severně od železničního mostu.

Synagoga byla postavena snad kolem poloviny 19. století. Bohoslužby se zde konaly snad až do druhé světové války. Později byla přestavěna na obytný dům. Dochována v podobě přízemního obytného domu s výrazným profilovaným štítem napodobujícím tvary lidového baroka.


 
Stará synagoga
Nová synagoga