Louny
Synagoga se nachází v Hilbertově ulici čp. 70, na SV okraji městského jádra.

Synagoga byla postavena roku 1871 podle plánů architerkta Staňka v pseuudorománském slohu s maurskými prvky. Byla náhradou za nevyhovující starší modlitebnu v domě čp. 3 v České ulici. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. V letech 1942–1954 byla využívána jako městské muzeum, od roku 1967 až dosud je zde depozitář Státního okresního archivu Louny.