Budyně nad Ohří
Synagoga se nachází v Ostrovní ulici, 200 m severně od hlavního náměstí.

Synagoga byla postavena v 1. polovině 18. století jako dřevěná, v letech 1815–1825 byla zásadně přestavěna jako zděná stavba v pozdně klasicistní podobě s průčelím v pozdně rokokovém slohu. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, od té doby byla využívána jako skladiště. Fasáda byla velmi zjednodušena, bývalé zdobné průčelí ztratilo svou původní podobu.