Holešov
Šachova synagoga se nachází asi 150 m SSZ od náměstí Svobody, v Příční ulici.

Synagoga byla postavena po roce 1560 po požáru starší synagogy neznámého stáří. Původně byla renesanční, roku 1615 byla nově upravena a rozšířena přístavbou. Roku 1737 byl interiér vyzdoben pozoruhodnou barokní ornamentální malbou lidového typu. Na stěnách jsou četné hebrejské nápisy. Mříž bimy je významné dílo uměleckého kovářství. V předsíni, do které se sestupuje několika schody, je zazděné rituální umyvadlo snad z roku 1615. Ženská galerie v prvním patře budovy, otevřená do modlitebny dvěma půlkruhovitě zaklenutými otvory, je přístupná jen zvláštním venkovním schodištěm z jižní strany synagogy. Ve druhém, nejvyšším patře bývala studovna, zachoval se zde dřevěný malovaný strop. Svým ojedinělým charakterem lidového polského typu je zajímavým dokladem kulturní úrovně Židovstva v 16.–18. století a zároveň i unikátem, neboť všechny ostatní synagogy tohoto typu byly v celé střední Evropě nacisty zničeny. Po postavení nové synagogy roku 1893 se zde konaly bohoslužby tradičního ritu. Bohoslužebným účelům synagoga sloužila do 20. let 20. století, potom bylo první patro upraveno na byt. V letech 1960–1964 byla restaurována a od roku 1964 je zde muzejní expozice "Židé na Moravě". Šachova synagoga byla jedinou synagogou (kromě synagog pražských), která byla v době před revolucí 1989 zpřístupněna veřejnosti jako historická památka.

(Nová synagoga byla postavena v letech 1891–1893 v maursko-orientálním slohu, za druhé světové války byla zničena nacisty.)