Slatina
Synagoga čp. 58 se nachází na návsi.

Synagoga byla postavena v 50. letech 19. století v prostém klasicistním slohu jako náhrada za starší dřevěnou synagogu z 18. století, zbořenou po roce 1850. Budova je rozdělena na dvě části – ve východní byl modlitební sál, v západní školní třída, pekárna macesů a byt učitele. Bohoslužby se zde konaly do roku 1912. Za první světové války byli do budovy nastěhováni váleční uprchlíci z Haliče. Roku 1919 byla prodána a využita jako obchod a stodola. Po druhé světové válce byla opuštěna, od roku 1965 ji využívalo zemědělské družstvo. Po roce 1983 byla zrekonstruována do původní podoby, část budovy sloužící kdysi jako školní třída a byt byla upravena k obytným účelům.