Rabí
Synagoga čp. 102 se nachází jižně od náměstí, v ulici vedoucí podél hradeb ke hřbitovu.

Není známo, kdy byla synagoga postavena. Bohoslužby se zde konaly do 90. let 19. století. Roku 1897 byla adaptována k obytným účelům, kdy byl zcela zničen interiér. Exteriér synagogy zůstal zachován. Budova je dodnes obývána.