Hartmanice
Synagoga se nachází 150 m JV od  náměstí, při silnici na Petrovice.

Synagoga byla postavena kolem roku 1883. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. Během války byla pravděpodobně využívána jako truhlářská dílna a po válce byla využita jako skladiště podniku Vojenské lesy a statky. V květnu 1985 jednala ŽNO Plzeň (vlastník synagogy) s MNV Hartmanice, kdy MNV vyžadoval od vlastníka budovy "kompletní opravu", na tu však ŽNO neměla peníze, a tak měla být synagoga "věnována národnímu výboru ke zboření". Po roce 1990 budovu restitucí získala zpět plzeňská židovská obec a ihned ji prodala soukromého vlastnictví. V dalších letech byla synagoga nevyužitá a značně chátrala. Roku 2003 byla soukromým majitele zahájena její obnova. Z vnitřní výzdoby se nic nedochovalo. Rekonstrukce synagogy byla dokončena v roce 2006 a 16. května t.r. byla slavnostně otevřena. V synagoze je nyní umístěna expozice Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě.