Slaný
Synagoga se nachází 100 m JV od hlavního náměstí, ve Fričově ulici čp. 149.

Synagoga byla postavena roku 1865 v maurském slohu jako náhrada za starší modlitebnu. V 60. letech 20. století byla přestavěna na byty, v 70. letech 20. století pro potřeby Státního okresního archivu v Kladně. Modlitební sál je rozdělen na dvě podlaží a tento prostor je dále členěn přepážkami na jednotlivé místnosti. Exteriér je dochován v původní podobě včetně vstupního portálu s desaterem. Dochovala se část původní výzdoby stropu modlitebního sálu. Budova bývalé židovské školy č.p. 150, stavebně související se synagogou, byla přestavěna k obytným účelům.