Kladno
Synagoga se nachází 80 m jižně od hlavního náměstí, v ulici Plukovníka Stříbrného čp. 686.

Synagoga vznikla roku 1884 zřejmě přestavbou původní menší stavby. Postavena byla v eklektickém slohu s převládajícími novorenesančními prvky podle plánů pražského architekta Emanuela Brandta na půdorysu obdélníka s apsidou na východní straně. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. Od roku 1939 dodnes je využívána Církví československou husitskou. V apsidě na místě svatostánku byla vztyčena plastika Františka Bílka, kopie jeho díla z katedrály sv. Víta, na ženské galerii instalovány varhany a harmonium. Na půdě je dochována část původní výmalby. Suterénní místnosti, projektované jako byt správce, zimní modlitebna a rituální lázeň (která tu však nikdy zřízena nebyla), jsou využity jako kanceláře farního úřadu a kolumbárium.