Štědrá
Synagoga se nachází JV od zámku a návsi, ve východní části židovské ulice.

Synagoga je neznámého stáří, údajně byla postavena v 1. polovině 19. století. Na počátku 21. století je využívána k obytným účelům.

Bohužel se různí informace, který z domů v daném místě je vlastně synagoga. Podle Obecního úřadu Štědrá a jejího archivu by to měl být dům čp. 56, možná ale i čp. 57 nebo 41. Ani jedno čp. se mi v reálu nepovedlo najít (neexistují ani na internetové mapě), podle archivní mapky by to měly být domy na fotografiích, případně torzo na zahradě jednoho z nich. Jiří Fiedler v knize Židovské památky v Čechách a na Moravě (Sefer Praha, 1992) říká, že byla přestavěna na garáž...