Karlovy Vary 
Synagoga se nachází v Bezručově ulici čp. 8, ve svahu pod dětskou poliklinikou.

Synagoga byla zřízena v budově bývalé OHS (okresní hygieniská stanice?), kde jsou mimo synagogy i kanceláře Židovské obce Karlovy Vary.