Chyše
Synagoga se nachází 100 m JZ od náměstí, na okraji ghetta.

Synagoga byla postavena roku 1848 v klasicistním slohu v podobě hranolové věže jako náhrada za starší synagogu zřízenou v 18. století v rohové baště městského opevnění. Vedle synagogy byly později zřízeny tzv. židovské schody, komunikační zkratka propojující židovský sídelní okrsek, a tím i vnitřní město, s údolím. Roku 1912 byla synagoga částečně zmodernizována. Bohoslužby se zde konaly do začátku druhé světové války. Po válce byla opuštěna, roku 1972 bylo odbouráno horní patro, v němž byl modlitební sál. V současné době je spodní patro, propojené s městskými hradbami, zcela opuštěné a zasypané sutí, horní část slouží jako zahrádka.