Třeboň
Synagoga se nachází v Krčínově ulici čp. 50, 100 m jižně od Masarykova náměstí.

Synagoga vznikla ve 2. polovině 19. století (snad kolem roku 1880) přestavbou starší budovy v novorománském slohu s prvky jihočeské renesance. Přístavek na jižní straně dvorku, spojený pavlačí se synagogou, sloužil patrně jako příbytek pro správce synagogy. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, po ní byla přestavěna na dodnes obývaný obytný dům. V podkroví je dochován původní strop modlitebny se štukovou výzdobou a ornamentální malbou. Ve vedlejším domě čp. 49 (vlevo) sídlila židovská škola.