Nový Bydžov
Synagoga čp. 1156 se nachází 100 m SV od Masarykova náměstí, uprostřed bývalého ghetta, v parčíku vedle katolického kostela.

Synagoga byla postavena roku 1568, přestavěna jako dřevěná roku 1660, roku 1719 nově postavena po požáru, zřejmě už jako zděná. Opětovně byla přestavěna roku 1838 (tehdy měla obytnou část s rabínskýn bytem), secesně upravena bylo roku 1902 po požáru z předchozího roku. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, od roku 1950 sloužila jako modlitebna Českobratrské církve evangelické (modlitební sál byl rozdělen na dvě podlaží). Další opravy proběhly v roce 1985 a v 90. letech 20. století, kdy synagoga získala novou omítku.