Úsobí
Synagoga čp. 79 se nachází 200 m JZ od kostela, na východním břehu potoka v JZ části obce.

Synagoga byla postavena snad ve 2. polovině 18. století. Ve 20. letech 20. století byla adaptována na obchod s bytem, roku 1970 byla přestavěna na dodnes obývaný obytný dům. Sousední přístavek zbořený roku 1988 sloužil snad jako židovská škola.