Ledeč nad Sázavou
Synagoga se nachází v ulici Na Potoce čp. 252, 100 m JV od náměstí.

Synagoga byla postavena roku 1739 po požáru starší dřevěné synagogy z roku 1606 ve stylu venkovského baroka. Po požáru roku 1806 byla opravena v klasicistním slohu, v 1. polovině 19. století bylo přistavěno schodiště a koncem 19. století byla celá modernizována (nová dlažba, rámy oken, schodiště na galerii, odstranění bimy, přemalba svatostánku), drobné opravy proběhly i v meziválečném období. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. Po válce sloužila jako skladiště starého papíru a hadrů, od roku 1957 jako skladiště elektromateriálu, vápna a cementu, i jako garáž. V letech 1997–2000 byla synagoga obnovena do původní podoby, včetně výmalby, štukové výzdoby a postranní ženské galerie. Nyní slouží ke kulturním účelům.