Dolní Kounice
Synagoga se nachází ve východní části židovské čtvrtě, západně od náměstí.

Synagoga vznikla snad přestavbou starší synagogy letech 1652–1656 v barokním slohu (portál datován 1652), stavebně upravena byla v 18. století. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, potom sloužila jako sklad. Nyní zrekonstruována, slouží jako muzeum a galerie. Cenná stavba s dochovanými hebrejskými nástěnnými nápisy v interiéru.