Mikulov
Synagoga se nachází SV od zámku v Husově ulici čp. 13.

Synagoga byla postavena roku 1550, roku 1689 byla rozšířena. Po požáru v letech 1719–1712 získala novou barokní podobu, kde čtveřice kupolí je sklenuta uprostřed sálu do čtyřsloupového pilíře. Jde o poslední dochovaný templ polského či lvovského typu u nás. Synagoga od začátku druhé světové války značně chátrala, v letech 1977–89 a znovu v letech 2011–13 byla opravována, nyní slouží kulturním účelům, uvnitř expozice o historii a památkách židovské obce.