Břeclav
Synagoga se nachází v ulici U Tržiště v centru města.

Synagoga byla postavena na místě staršího templu roku 1868 v novorománském slohu. Roku 1888 byla upravena. Nad hlavním vchodem je nápis "Vcházejte do bran jeho s díkučiněním, do síní jeho s chválou". Po druhé světové válce byla využita jako skladiště, v letech 1997–1999 byla provedena celková památková obnova ke kulturním účelům, včetně restaurování vnitřní výmalby. Na galerii byla instalována muzejní expozice o historii židovské obce.