Všeradice
Synagoga čp. 2 se nachází 100 m západně od kostela u potoka.

Synagoga byla postavena roku 1829 v klasicistním slohu jako náhrada za původní dřevěnou. Bohoslužby se zde konaly do konce 20. let 20. století, poté byla opuštěna. Roku 1938 budovu i s vnitřním zařízením koupila Církev československá husitská a přestavěla ji. Na místě původního klasicistního svatostánku byl vztyčen prostý kříž, byla odstraněna bima uprostřed modlitebního sálu, zazděna okna ve východní stěně a nad západním průčelím byla vystavěna věžička ukončená kalichem. V sousedním domě bývala židovská škola.