Mořina
Synagoga čp. 59 se nachází 80 m západně od návsi, na severní straně ulice vychízející z návsi k západu.

Synagoga je neznámého stáří, v písemných pramenech je doložena v 1. polovině 19. století. Bohoslužby se zde konaly do roku 1907. Později byla adaptována na sokolovnu, po roce 1928 byla přestavěna na obchod s bytem. Na počátku 21. století není nijak využita.