Hořovice
Synagoga se nachází ve Valdecké ulici, která vychází z hlavního náměstí jižním směrem.

Synagoga byla postavena roku 1903 jako náhrada za starší modlitebnu. Roku 1856 byla zásadně přestavěna v klasicistním slohu a zvětšena. Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války, během ní byla využita jako skladiště nábytku. Roku 1947 byla přestavěna pro bohoslužebné účely Církve českobratrské evangelické a této církvi slouží dodnes. V roce 1972 byl hlavní modlitební sál zmenšen na polovinu a v patře zřízen byt.